Сегодня 22 января 2021
При посещении консульского отдела посетителям необходимо иметь при себе паспорт и средства индивидуальной инфекционной защиты (защитную маску и медицинские одноразовые перчатки) и личные письменные принадлежности. Просьба перед входом в консульский отдел и в зале приема соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 м.
Посольство Республики Болгария в Российской Федерации
Консульский отдел

Гражданско състояние

# Консулска услуга Такса
1 Регистрация в Република България на раждане на дете на български гражданин, родено в Руската федерация безплатно
2 Регистрация в Република България на брак на български гражданин, сключен в Руската федерация 10 €
3 Регистрация в Република България на развод на български гражданин, извършен в Руската федерация 10 €
4 Регистрация в Република България на смърт на български гражданин, настъпила в Руската федерация безплатно


Издаване на дубликати на актове за гражданско състояние, съставени в Република България

Съгласно чл.88б от Закона за гражданската регистрация, консулското длъжностно лице /КДЛ/ в чужбина, въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние /НРГС/, може да издава:
  • дубликати на удостоверения за раждане;
  • дубликати на удостоверения за сключен граждански брак;
  • препис-извлечения от акт за смърт.
КДЛ може да направи това само и единствено за граждански събития, които са настъпили в периода след 31.12.1999 г. . За да проверите предварително дали това е възможно за конкретния Ваш случай, моля изпратете запитване на: ko@bolgaria.ru
Съгласно Тарифа №3 на МВнР, за издаване на дубликати, преписи или извлечения на документи по гражданско състояние от български органи по гражданско състояние се заплаща такса от 20 € (за всеки документ) .
Молбите за снабдяване с всички останали документи се подават директно пред българските общински органи, БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ДП/КП (например удостоверения за семейно положение, удостоверения за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за наследници и др.).

Важно! КДЛ няма право да използва наличната в НРГС информация като основание за изготвяне на „служебни бележки, удостоверения и др.”, които заместват изрично предвидени в закона документи, издавани от общинските органи в Република България.

Съдействие за издирване в чужбина на физическо лице

Считано от 13.10.2018 г. е преустановено предоставянето на услугата "Съдействие за издирване в чужбина на физическо лице" чрез Министерството на външните работи или ДП/КП на Република България, доколкото тези действия и правомощия са свързани функции на международното оперативно сътрудничество и попадат във функционалната компетентност на МВР.